Μέθοδος Bobath

 

Η Νευροεξελικτική Μέθοδος Bobath NDT, μέσω ειδικών τεχνικών χειρισμών, δίνει στο παιδί με οποιαδήποτε δυσλειτουργία του κινητικού ελέγχου, η οποία οφείλεται είτε σε κεντρική ή σε περιφερική  βλάβη του κινητικού νευρώνα, την ευκαιρία να πειραματιστεί πάνω σε μεγαλύτερη ποικιλία συντονισμένων κινήσεων.

Στην περίπτωση της Εγκεφαλικής Παράλυσης (βλάβη κεντρικής αιτιολογίας), η διαταραχή της κίνησης και της στάσης είναι μόνιμη αλλά όχι αμετάβλητη, και  οφείλεται σε μη προϊούσα βλάβη του  ανώριμου εγκεφάλου.

Έχει προσβληθεί  κεντρικά ο μηχανισμός του κινητικού ελέγχου  του παιδιού και για το λόγο αυτό είναι δύσκολο ή αδύνατο να εξασκήσει και να τελειοποιήσει τις δεξιότητες της καθημερινής ζωής.
Η μέθοδος Bobath είναι αποτελεσματική σε όποιο παιδί έχει διάγνωση οποιασδήποτε μορφής Εγκεφαλικής Παράλυσης,  ανεξαρτήτως των άλλων προβλημάτων  ή της ηλικίας του.

Οι θεραπευτικές αρχές των Bertha και Karel Βobath, που άλλαξαν παγκοσμίως την αντιμετώπιση των Χρόνιων Νευρολογικών Διαταραχών  τα τελευταία 50 χρόνια, συνοψίζονται στα εξής:

Η φιλοσοφία Bobath:

  1. Δίνει έμφαση στην ποιότητα της κίνησης.
  2. Είναι άρρηκτα δεμένη με τη λειτουργικότητα, συναρτώντας τη συνεχώς με την ποιότητα της κίνησης.
  3. Βλέπει πάντα μπροστά: εκτιμά τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, κυρίως αναφορικά με τις ορθοπεδικές επεμβάσεις.
  4. Σχεδιάζει ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα.
  5. Είναι μη επιλεκτική: η μέθοδος είναι ικανή να κάνει θεραπεία σε οποιαδήποτε δυσλειτουργία του κινητικού ελέγχου.
  6. Αντιμετωπίζει τον πάσχοντα σαν ‘όλον‘.
  7. Θεωρεί τη εκπαίδευση του γονέα (βοηθού) θεμελιώδη.
  8. Κάνει διεπιστημονική προσέγγιση του προβλήματος με έμφαση στην ομαδική εργασία.

Κάθε πελάτης, είτε είναι παιδί είτε ενήλικος, διαθέτει δυναμικό για περαιτέρω φυσιολογική δραστηριότητα και λειτουργία. Η ευθύνη μας ως θεραπευτών είναι να ανακαλύψουμε τον καλύτερο  τρόπο για τους πελάτες μας ώστε να πετύχουν το μέγιστο δυναμικό τους.’ (Margaret Mayston, the Bobath  Center, London, U.K., )


Είναι πολύ σημαντικό να τεθεί η διάγνωση πολύ νωρίς, ώστε αμέσως να αρχίσει η θεραπεία και η καθοδήγηση στον χειρισμό  των παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση, είτε με άλλες κινητικές δυσλειτουργίες, από την πολύ πρώιμη κιόλας βρεφική ηλικία.

Η επιστημονική  ομάδα αξιολογεί τα προβλήματα του κάθε παιδιού ξεχωριστά και σχεδιάζει το θεραπευτικό του πρόγραμμα.  Ταυτόχρονα, και  σε συνδυασμό με τις ανάγκες της οικογένειας,  σχεδιάζει εξατομικευμένο οικογενειακό πλάνο παρέμβασης.

Γίνονται συνεχείς επαναξιολογήσεις, ώστε να  προλαβαίνουμε τις ολοένα διαφοροποιούμενες ανάγκες του παιδιού.

Η συμμετοχή των γονέων είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να γίνεται μία αποτελεσματική συνέχιση της θεραπείας στην καθημερινή ζωή.

Η καλή επικοινωνία μεταξύ των θεραπευτών και των γονέων τους εξασφαλίζει την ανίχνευση και την πραγματοποίηση κοινών στόχων.

Η θεραπεία μπορεί να γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, είτε σε μορφή υποδείξεων για τα παιδιά που ζουν σε μακρινές περιοχές.

Τέλος, η θεραπευτική αγωγή μέσω της μεθόδου Bobath NDT υλοποιείται από τη συντονισμένη ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων στη μέθοδο φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και λογοθεραπευτή , ενώ τη θεραπεία των πολύ μικρών βρεφών αναλαμβάνουν ειδικοί θεραπευτές, των οποίων η κατάρτιση έχει εμβαθύνει στην  πρώιμη παρέμβαση.